KÖKARKULTUR r.f.

Moderföreningen

Föreningen Kökarkultur r.f. bildades hösten 1996 på Kökar med syftet att främja intresset för kultur, höja nivån på kulturen på hemorten, förbättra miljön samt att sammanföra enskilda personer, föreningar och organisationer till gemensam kulturell verksamhet. Föreningen leder egna projekt, organiserar kulturella evenemang, diskussionstillfällen och kurser samt bedriver informationsverksamhet och samarbetar med andra organisationer, föreningar och projekt.

Under senare år har också flera professionella konstutövare besökt Kökar flera gånger, vilket har berikat och gjort kulturlivet aktivare året om.

Inom föreningen finns flera självständiga underavdelningar som verkar separat; Bildkonstcirkeln, Gästateljén, Kökarform och Kökars röster.

Kökarkulturs styrelse utses för ett år i gången och består av representanter för underavdelningarna samt andra kulturintresserade.

Satu Kiljunen har varit styrelseordförande, Gun Lindblom viceordförande och övriga ledamöter Vieno Sundberg, Aino Kivisaari. Jonas Böckerman, Marjatta Nuoreva, Caj Westerberg. Katarina Sundberg sköter föreningens bokföring och är föreningens kassör. 

Medlemsantalet är  32.

Av verksamhet:

-Kommunen har låtit föreningen ta över hela Gamla Hälsogården i Hällsö. Under vintern jobbar bildkonstcirkeln i två ateljé rummena och från 1.5. två gästlägenheten har varit för gästateljé verksamhet. Bland  sökande valde styrelsen 2010, 18+5 konstnärer som skulle inbjudas till Kökars gästateljé. Gästateljén tog emot konstnärer bland annat från USA , Storbritannien, Frankrike och Finland.

-Föreningen organiserade med kulturnämnden och hembygdsföreningen Forneldarnas natt sista lördagen i augusti hos Nordlunds. Inbjuden splemannen sjöng och spedade och spelmän från Kökar uppträde också. Festen var lyckad med 140 deltagare.

-Föreningen organiserade en konstauktion med 80 deltagare. Ändamålet var att samla in pengar för Gamla Hälsogårdens ute renovering. Föreningen lyckades samla in 2015 €.

-Föreningen har grundat en ny underavdelning Kökarform på våren 2010. Den jobbar som samarbetsorgan inom hantverk.