KÖKARFORM

 
KÖKARFORMS PRODUKTER  I HELLSÖ BUTIK 

VARJE LÖRDAG  KL. 11-17

FRÅN 18.6.2011  ÖPPET  VARJE DAG
 
 
Kökarform är ett nyskapande, experimentellt projekt som vill skapa hållbar utveckling på Kökar, med produktion av hantverk och andra produkter med lokal förankring.


Kökarform är ett projekt som har sin bakgrund i mångårigt kulturarbete inom Kökarkultur och Hembygdsföreningen på Kökar. Vid hembygdsmuseet finns keramikbod och smedjan. Stockstugan är ett bra exempel på gammal byggnadsteknik.

 Kökarkultur har med internationell gästateljé verksamhet skapat goda hållbara kontaktnät, och samlat kunskap inom olika hantverksområden (keramik, textil, smide).

Det finns ännu kvar på ön människor som behärskar gamla arbetsmetoder och tekniker, det finns fortfarande gamla användbara maskiner ( t.ex. svarvar) kvar på ön.
Det har organiserats kurser på Kökar för att skapa förutsättningar för hantverk med lokal anknytning och kulturtradition: Vi har haft kurser i keramik, smide och vävning av stordukar med växtfärgat garn

Målet är att få fram äkta Kökarprodukter inom hantverk och/eller andra områden som kan presenteras för kunden som ett minne från Kökar och användas hemma. En äkta Kökarprodukt betyder att den är tillverkad på Kökar. Inspirationen, färgerna, formen, materialet och mönstret härstammar från den lokala kulturen och traditionen. Råmaterial skall så långt det är möjligt användas från lokala råvaror. En framtidssatsning och utveckling t.ex. i ullförädling visioneras. Lokal lera skall användas i keramik. Produkten skall ha en ’historia’, en berättelse från lokalsamhället som ger produkten ’ett ansikte’.
Kommande marknadsföring och den visuella kommunikationen kommer att på samma sätt utgå från lokal tradition och lokalt ursprung.

Syfte är att skapa förutsättningar och konkret plan för ett hållbart nätverk och en verksamhet som visar positivt kassaflöde och visar en positiv produktkalkyl med lönsamhet som resultat, sysselsättning året om, skapar nya arbetsplatser, hittar marknader utomlands utöver turistsäsongen på hemmaplan, hittar olika former av samarbete med kolleger, ordnar kurser och seminarier kring intressanta tema, får synlighet i medier och gynnar hela kommunen med en profilering som ett dynamiskt samhälle. Allt detta leder till flere diskussioner om och mera uppmärksamhet kring Kökar, säsong förlängning inom turismen och flera inflyttningsintresserade som resultat.
Utvecklingen och de affärsmässiga målsättningarna kring de kreativa branscherna, form och hantverk gynnar hela kommunen och profilerar Kökar som en dynamisk plats i hantverk, form och småskaligt företagande med kontakt ytor ute i världen.

Nu är det dags att samla kunskap, erfarenhet och resurser och skapa förutsättningar för långsiktig utveckling inom hantverksområdet. Vår verksamhet har mognat och nu är rätt tillfälle och rätta människor alla villiga för samarbete.
Initiativtagarna är Kökarkultur r.f. och Hembygdsföreningen.
En ”Hantverksgrupp” har bildats som jobbar för att genomföra                                                                               projekten.

                                                                       Kontaktuppgifter:
                                                                       Satu Kiljunen Kökarkultur r.f. , 

                                                                       0500676560, satu.kiljunen@kuva.fi

                                                                       Sylvia Sundström Hembygdsförening,

                                                                       04575244077, sylviasund@gmail.com